Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Liczba odwiedzających: 760

Grafika projektu Cyfrowy Powiat

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt obejmuje przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa, a także podniesienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych poprzez zakup sprzętu IT.

W ramach Projektu planowana jest wymiana zapór sieciowych typu UTM, zostanie wdrożony serwer służący do gromadzenia logów oraz zakup specjalistycznego oprogramowania do wirtualizacji. Dodatkowo zakupione zostaną zestawy komputerowe typu All in One oraz specjalistyczne oprogramowanie służące do szyfrowania danych. Zostanie wykonany również obligatoryjny audyt cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzone zostaną szkolenia pracowników w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania.

W ramach konkursu "Cyfrowy Powiat", zorganizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, samorząd powiatowy otrzymał na powyższe cele kwotę 100 000 zł.

Konkurs „Cyfrowy Powiat” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

Grafika projektu Cyfrowy Powiat

Logotyp Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego