Gminy Powiatu

Liczba odwiedzających: 8709

Herb Gminy BaranówGmina Baranów

Jest to gmina wiejska. Jej siedzibą jest Baranów. Leży w północno-wschodniej części powiatu. W jej skład wchodzi 21 sołectw. Zajmuje powierzchnię 75,37 km², zamieszkuje ją 5 370 mieszkańców (według danych GUS na 30.06.2021 r.)

Jest to typowo rolnicza gmina, ale też otwarta na inwestycje przemysłowe i usługowe. W gminie Baranów jednym z podstawowych źródeł utrzymania jest dochód z rolnictwa. Gmina posiada wysoki udział areałów gruntowych rolnych wysokiej bonitacji, co sprzyja produkcji rolnej na dużą skalę. 

Urząd Gminy w Baranowie
ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów
tel.: (46) 858 13 50
fax: (46) 856 23 24
e-mail: urzad@gmina-baranow.pl
www: https://gmina-baranow.pl

 

Herb Gminy Grodzisk MazowieckiMiasto i Gmina Grodzisk Mazowiecki

Gmina miejsko-wiejska. Miasto Grodzisk Mazowiecki jest zarówno siedzibą gminy, jak i powiatu. Usytuowana jest w centrum Powiatu Grodziskiego i jest największą gminą powiatu pod względem powierzchni oraz liczby ludności. W jej skład wchodzą 33 sołectwa. Zajmuje powierzchnię 107,03 km², zamieszkuje ją 50 368 mieszkańców (według danych GUS na 30.06.2021 r.) 

Na terenie miasta znajdują się liczne warte odwiedzenia obiekty zabytkowe. W gminie znajduje się najwięcej terenów przemysłowych w Powiecie Grodziskim. Skoncentrowanie dużych inwestycji i przedsiębiorstw skutkuje zwiększeniem ilości miejsc pracy. Fabryki w głównej mierze są rozlokowane w strefie przemysłowej, na obrzeżach gminy. 

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
ul. Kościuszki 12A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: (22) 755 55 34, (22) 755 20 16 
fax: (22) 755 53 27
e-mail: urzad@grodzisk.pl
www: https://grodzisk.pl

 

POL_gmina_Jaktorów.png (31 KB)Gmina Jaktorów

Gmina wiejska. Jej siedzibą jest Jaktorów. Położona jest w zachodniej części powiatu grodziskiego. W jej skład wchodzi 14 sołectw. Zajmuje powierzchnię 55,24 km², zamieszkuje ją 12 760 mieszkańców (według danych GUS na 30.06.2021 r.) 

Jest gminą rolniczą. Grunty przeznaczone są pod inwestycje przemysłowe i mieszkaniowe oraz związane z przetwórstwem rolnym. Warunki naturalne gminy takie jak: rzeźba terenu, jakość gleb, zasoby wód powierzchniowych i gruntowych, pokrycie terenu i klimat, oceniane są korzystnie dla osadnictwa i działalności gospodarczej. Na terenie gminy powstają zarówno osiedla domów jednorodzinnych, jak i zakłady większych firm. 

Urząd Gminy w Jaktorowie
ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów
tel./fax: 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl
www: https://www.jaktorow.pl

 

Herb Gminy MilanówekMiasto Milanówek

Miasto Milanówek położone jest we wschodniej części powiatu. Zajmuje powierzchnię 13,52 km², zamieszkuje je 16 497 mieszkańców (według danych GUS na 30.06.2021 r.) 

Pomimo niewielkiej powierzchni jaką zajmuje, Milanówek jest drugą co do liczby ludności gminą w powiecie grodziskim. Na terenie miasta znajduje się wiele pomników przyrody wchodzących w skład Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego oraz zabytkowych willi o zróżnicowanej architekturze nadając miejscowości niepowtarzalny charakter miasta–ogrodu. Milanówek otwarty jest na tych, którzy szukają ciekawych terenów pod zabudowę indywidualną oraz przyjazną ekologicznie działalność produkcyjną i usługową. 

Urząd Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
Tel.: (22) 758 30 61, (22) 758 30 62
e-mail: miasto@milanowek.pl
www: http://milanowek.pl

 

Herb Gminy Podkowa LeśnaMiasto Podkowa Leśna

Miasto Podkowa Leśna położone jest na wschodnim krańcu Powiatu Grodziskiego i jest najmniejszą gminą pod względem zarówno powierzchni, jak i liczby ludności. Zajmuje powierzchnię 10,1 km², zamieszkuje je 3 788 mieszkańców (według danych GUS na 30.06.2021 r.) 

Podkowę Leśną od wschodu, południa i zachodu otaczają lasy. Zachowały się w nich skupiska starodrzewu oraz wiele gatunków zwierząt i roślin. Ze względu na status miasta–ogrodu Podkowa Leśna jest specyficznym miastem, w całości uznanym za obszar zabytkowy. W naturalnym, leśnym otoczeniu w latach dwudziestych powstało unikalne osiedle, które od początku swego istnienia ściąga wiele znanych postaci z życia kulturalnego, naukowego i politycznego. 

Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
tel.: 22 759 21 00
fax: 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
www: http://podkowalesna.pl

 

Herb Gminy Żabia WolaGmina Żabia Wola

Jest to gmina wiejska. Jej siedzibą jest Żabia Wola. Leży w południowej części Powiatu Grodziskiego. W jej skład wchodzą 32 sołectwa. Zajmuje powierzchnię 105,61 km², zamieszkuje ją 9 337 mieszkańców (według danych GUS na 30.06.2021 r.) 

Obszar gminy Żabia Wola jest atrakcyjny ekologicznie, piękne krajobrazowo lasy zajmują 1/5 powierzchni. Na terenie gminy znajdują się również liczne zabytkowe zespoły pałacowo – parkowe. Na obszar gminy Żabia Wola dostrzegalny jest wyraźny wpływ aglomeracji warszawskiej. Miejscowość przecina „trasa katowicka”, co daje potencjał, który przedsiębiorcy starają się wykorzystać inwestując m.in. w hotele, motele i zajazdy.

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel.: 46 858 27 00
fax: numer wewnętrzny 12
e-mail: urzad@zabiawola.pl
www: https://www.zabiawola.pl