Przebudowa drogi powiatowej 1515 Kopiska – Jaktorów – Maruna – Makówka z budową kanału deszczowego – ulica Chełmońskiego w Jaktorowie

Liczba odwiedzających: 377

Projekt złożony i zrealizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

W październiku 2011 roku Powiat Grodziski złożył kolejne dwa wnioski o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wnioski przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, a jeden z nich pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 1515 Kopiska – Jaktorów – Maruna – Makówka z budową kanału deszczowego – ulica Chełmońskiego w Jaktorowie” znalazł się na pierwszym miejscu listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

W ramach projektu m. in. przebudowano drogę i chodnik o długości 1 001m, na tej samej długości wybudowano ciąg pieszo-rowerowy oraz wybudowano kanał deszczowy o długości 990 m.
Wartość projektu wyniosła 2 412 035,57 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wyniosło 721 285,00 zł, wkład Powiatu Grodziskiego - 1 690 750,57 zł oraz wkład partnera projektu Gminy Jaktorów - 300 000,00 zł.

Projekt został zrealizowany w 2012 roku.