Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina – odc. II

Liczba odwiedzających: 246

Projekt złożony i zrealizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Projekt pod nazwą „Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina – odc. II” objął następujący zakres robót: przebudowę drogi na odcinku 1 565 mb, wybudowanie chodnika, wykonanie odwodnienia, oznakowania pionowego i poziomego jezdni wraz z wygrodzeniami przy szkole i sygnalizacją wzbudzeniową, usunięcie drzew, utwardzenie poboczy. Projekt zrealizowany został w 2011 roku a jago całkowita wartość wyniosła 3 564 209,88 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa - 1 782 104,94 zł, wkład własny Powiatu - 1 282 104,94 zł, wkład partnera Gminy Grodzisk Mazowiecki - 500 000,00 zł.