Poprawa spójności komunikacyjnej regionu poprzez remont drogi 3832 Seroki – Gongolina – Baranów – Jaktorów

Liczba odwiedzających: 254

Projekt złożony i zrealizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Projekt zrealizowany został w 2010 roku, jego całkowita wartość to 2 464 070,47 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa stanowiło 783 086,69 zł, wkład własny Powiatu wyniósł 1 520 983,78 zł, zaś wkład partnera Gminy Baranów - 160 000 zł. W ramach projektu przeprowadzono remont drogi na odcinku 6 400 mb, wybudowano chodnik, zatoki autobusowe oraz przebudowano trzy skrzyżowania, w tym jedno na skrzyżowanie typu rondo. Ponadto wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz odwodnienie.