Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina – odc. III

Liczba odwiedzających: 281

Projekt złożony i zrealizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Projekt "Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina – odc. III" zrealizowany został w 2011 roku, całkowita wartość projektu wyniosła 3 104 248,00 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa to 1 552 124,00 zł, wkład własny Powiatu - 1 352 124,00 zł, wkład partnera Gminy Żabia Wola - 200 000,00 zł. W ramach robót objętych projektem przebudowana została droga powiatowa na odcinku 1 202 mb, wybudowano chodnik, wykonano odwodnienie, oznakowanie pionowe i poziome jezdni wraz z wygrodzeniami przy szkole. Poza tym usunięto drzewa i utwardzono pobocza, przez co zwiększyła się widoczność i poprawiło bezpieczeństwo.