Zakup samochodu osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej

Liczba odwiedzających: 279

Zakres: zakup 9-osobowego mikrobusa marki Opel Vivaro dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach.


Wnioskodawca: Powiat Grodziski
Beneficjent: Środowiskowy Dom Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej
Wartość zadania: 132 840 zł
Wnioskowane dofinansowanie z PFRON: 65 780 zł
Wkład KSNAW (pochodzące z darowizn): 67 060 zł