Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Liczba odwiedzających: 2103

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 
ul. Żydowska 19, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 724 15 70, (22) 734 43 10
fax: (22) 724 15 70 
e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl 
https://pcprgrodzisk.pl

Dyrektor: Katarzyna Dłuska