Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych przez Powiat Grodziski

Data: 19.11.2021 r., godz. 08.11   94
Powiat Grodziski nieustannie się rozwija dzięki pozyskiwanym funduszom zewnętrznym tak krajowym, jak i unijnym.

Ważną kwestią dla Powiatu Grodziskiego jest bezpieczeństwo na drogach. W celu jego poprawy złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 rok. Planowana inwestycja ma polegać na oświetleniu przejść dla pieszych, a także poprawie oznakowania poziomego (aktywne punktowe elementy odblaskowe, płytki ostrzegawcze z wypustkami dla niepełnosprawnych, piktogramy znaków drogowych) i oznakowania pionowego (aktywne tablice pomiaru prędkości, aktywne znaki drogowe) w rejonie tychże przejść.


W pierwszym naborze złożonych zostało 6 wniosków na łączną kwotę 505 097,87 zł, jednak pozytywnie rozpatrzonych zostało 5 z nich. Do projektów przejść przesłano już dokumenty do przygotowania umowy z Wojewodą Mazowieckim. Dofinansowanie ma zostać wypłacone do końca 2021 roku. W ramach naboru uzupełniającego złożony został jeszcze jeden wniosek, projekt zaś został umieszczony na liście podstawowej zadań powiatowych zatwierdzonych przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 13 października 2021 roku. Wnioski dotyczą przejść dla pieszych w następujących miejscowościach: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Milanówek, Podkowa Leśna oraz Osowiec.


W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat Grodziski złożył także wnioski o dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych. Pierwszy z wniosków dotyczy budowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w Chlebni. Całkowita wartość projektu wynosi 10 446 788,51 zł, dofinansowanie wyniesie do 80% wartości. W ramach inwestycji wykonana zostanie m.in. jezdnia z dwoma pasami ruchu wraz z poboczami, rondo oraz chodniki.


Drugi złożony wniosek dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1515W – ulicy Chełmońskiego w miejscowości Budy-Grzybek oraz Chylice w gminie Jaktorów. Całkowita wartość projektu wynosi 4 923 315,15 zł, a dofinansowanie wyniesie do 80% wartości. Projekt przewiduje wykonanie nowej jezdni z dwoma pasami ruchu wraz z poboczem po lewej stronie oraz chodników.


Kolejnym obszarem ważnym dla władz Powiatu Grodziskiego jest wsparcie osób niepełnosprawnych. Aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, Powiat Grodziski planuje zakup samochodu osobowego – 9-osobowego mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (z jednym stanowiskiem do kotwiczenia wózka inwalidzkiego) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Malwa Plus. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia został złożony do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”. Całkowita wartość projektu wynosi 157 058 zł, dofinansowanie z PFRON: 102 088 zł.


Powiat Grodziski złożył także dwa wnioski o dofinansowanie w ramach programu Polski Ład. Pierwszy wniosek dotyczy modernizacji systemu instalacji gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 5 000 000 zł, dofinansowanie – 80% wartości. Projekt zakłada dostosowanie systemu instalacji gazów medycznych do wymogów ustawy z dnia 20.05.2021 o wyrobach medycznych.


Drugi wniosek wiąże się z planem budowy instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 3 000 000 zł, dofinansowanie – 95% wartości. Projekt obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego: dwóch zespołach szkół ponadpodstawowych w Milanówku oraz dwóch zespołach szkół ponadpodstawowych, Zespole Szkół Specjalnych i budynku administracyjnym Starostwa w Grodzisku Mazowieckim, a także termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku (ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu wentylowanego i stropu nad wejściem do budynku oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych).


Projekty zostały przekazane do decyzji komisji oceniającej.

Droga powiatowa nr 1515W w miejscowości Budy-Grzybek
Droga powiatowa nr 1515W w miejscowości Budy-Grzybek