Rzecznik Konsumentów

Liczba odwiedzających: 5870

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Grodzisku Mazowieckim

Agnieszka Domżalska-Łajtar

Adres: 
ul. Daleka 11A (1 piętro, pokój nr 108)
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Kontakt:
tel. 22 300 94 69

 

Informacje o zmianach w dyżurze zamieszczane są w ogłoszeniach na stronie Starostwa.

 

Dyżur Rzecznika odbywa się w następujące dni: 

 • poniedziałek w godzinach 12:00 – 16:00,
 • środa w godzinach 8:00 – 11:00,
 • czwartek w godzinach 13:30 – 16:30.


Wnioski można składać:

 • w godzinach pracy Starostwa w Punkcie Obsługi Mieszkańca (budynek Starostwa ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki),
 • w drodze wiadomości elektronicznej na adres: starostwo@powiat-grodziski.pl,
 • poprzez ePUAP
 • oraz za pośrednictwem poczty, na adres korespondencyjny Starostwa (STAROSTWO POWIATU GRODZISKIEGO, ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki). 


Zadania 

Do podstawowych zadań Rzecznika Konsumentów należy:

 1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, 
 5. wykonywanie innych zadań określonych w przepisach o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych. 

 

Informacje dla konsumentów, bezpłatne porady: 

 

Wzory pism:

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/wzory-pism/
https://konsumenci.org/szukam-wiedzy/wzory-pism