Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Sieć Biedronka zachęca Organizacje Pożytku Publicznego do korzystania z możliwości odbierania żywności z pobliskich sklepów i przekazywaniu jej potrzebującym

Data: 16.12.2020 r., godz. 08.20   418
Zachęcamy wszystkie Organizacje Pożytku Publicznego do zgłoszenia do udziału w programie sieci sklepów Biedronka na rzecz przeciwdziałania marnowania żywności na stronie www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp.
Zachęcamy wszystkie Organizacje Pożytku Publicznego do zgłoszenia do udziału w programie sieci sklepów Biedronka na rzecz przeciwdziałania marnowania żywności na stronie
www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp.

Dzięki tej inicjatywie unikniemy marnowania żywności i będziemy mogli pomóc potrzebującym.

Chęć udziału w programie mogą zgłaszać organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego w KRS i spełniające wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

O zakwalifikowaniu organizacji do programu decyduje również dostępność danego sklepu.
Zdjęcie przedstawiające świeże warzywa