„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 wolne miejsca

Data: 24.08.2023 r., godz. 13.11    Liczba odwiedzających: 418

Screenshot 2023-08-23 at 14-41-11 ogloszenie-AOON-2024.pdf.png (128 KB)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim kontynuuje w roku bieżącym realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych  w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Do współpracy zaprasza osoby zainteresowane świadczeniem usługi asystenta, które spełniają poniższe warunki określone przez Program :

1. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

·         osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

·         osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

·         osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

2. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

3. Asystentem może być osoba wskazana przez uczestnika Programu spełniająca w/w postanowienia. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika Programu, wskazuje go gmina/powiat.

 

Osoby zainteresowane współpracą lub uzyskaniem bliższych informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: tel. 22 724 15 70 wew. 26