Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydanej decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę gminną ul. Wesołą w Milanówku

Data: 30.03.2023 r., godz. 16.14    Liczba odwiedzających: 374