Informacja o wyborze Partnerów do projektu.

Data: 30.03.2023 r., godz. 14.06    Liczba odwiedzających: 304

Powiat Grodziski, postępując zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r., o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079), podaje do wiadomości publicznej informację o podmiotach wybranych w toku otwartego naboru do pełnienia funkcji Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pn.  „BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE LOGISTYKI Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM”.

Informacja o wyborze Partnerów do projektu.pdf (40 KB)