Ogłoszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Data: 29.03.2023 r., godz. 11.05    Liczba odwiedzających: 387

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik działając na podstawie uchwały nr 434/392/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie regulaminu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026, VI kadencji (dalej zwaną MRDPP).

 

Ogłoszenie.docx (63 KB)

Uchwała ZWM w sprawie regulaminu powoływania członków MRDPP.pdf (182 KB)

Załącznik do uchwały ZWM - Regulamin powoływania członków MRDPP.pdf (256 KB)

Załącznik nr 1 do Regulaminu - wzór rekomendacji kandydata.pdf (162 KB)

Załącznik nr 2 do Regulaminu - mapa podregionów.jpg (202 KB)

Załącznik nr 3 do Regulaminu - karta zgłoszenia kandydata.pdf (272 KB)

Załącznik nr 4 do Regulaminu - karta do głosowania.pdf (202 KB)

 

Plakat Zgłaszanie kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026