Zawiadomienie w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Milanówek prawa własności nieruchomości położnej w Milanówku, w obrębie 06-03, zajętej pod drogę publiczną – część ulicy Grudowskiej, ozn. jako działka ew. nr 123/7 o pow. 0,0186 ha.

Data: 13.03.2023 r., godz. 11.39    Liczba odwiedzających: 360