Ponad 500 000 złotych dotacji dla Powiatu Grodziskiego

Data: 12.05.2023 r., godz. 14.25    325
Powiat Grodziski otrzymał dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont drogi w Chlebni

Środki te zostaną przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej nr 1508W w Chlebni, która stanowi połączenie Izdebna Kościelnego, Zabłotni, Chlebni oraz Chrzanowa Dużego. Prace będą dotyczyły odcinka o długości 838 m. Wnioskowany fragment drogi jest w złym stanie technicznym. Realizacja zadania wpłynie przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, zmniejszenie ryzyka wypadków oraz poprawę warunków podróży.
Całkowity koszt zadania wynosi 1 085 654 zł (50% środków pochodzi z wkładu własnego powiatu, 50% z budżetu Województwa Mazowieckiego).