Strategia rozwoju obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego

Data: 05.12.2022 r., godz. 09.33    786
Informacja o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego”

Pełnomocnik Rządu RP ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego informuje o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego” (dalej: „SR CPK”).

SR CPK jest dokumentem zapewniającym koordynację kierunków rozwoju obszaru, znajdującego się w bezpośrednim oddziaływaniu multimodalnego węzła transportowego, tworzonego w ramach realizacji Koncepcji CPK. Zasadniczym celem projektowanego dokumentu jest zapewnienie obszarowi otoczenia CPK zrównoważonego rozwoju społeczno-przestrzenno-gospodarczego, dla którego podstawowym impulsem rozwojowym pozostaje unikalne skomunikowanie. SR CPK ma charakter ponadlokalny i zintegrowany, programując przemianę strukturalną obszaru oraz generując szereg procesów planistycznych w celu zapewnienia jej efektywności. Formalnoprawną podstawę uchwalenia SR CPK, stanowi ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, dokonująca szerokiej nowelizacji ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Projekt SR CPK jest dostępny na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/komunikaty jak również na dedykowanej stronie internetowej Centralnego Portu komunikacyjnego https://www.cpk.pl/pl/strategia-rozwoju-obszaru-otoczenia-cpk.

 

Obwieszczenie z dnia 24 listopada 2022 r. Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.pdf (151 KB)