Spotkanie literackie w Stawisku

Liczba odwiedzających: 468
Czas trwania wydarzenia: od: 22.10.2023 r., godz. 12.00 do: 22.10.2023 r., godz. 23.59

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku zaprasza na spotkanie literackie z Grażyną Obrąpalską, autorką m.in. tomiku wierszy Zanim pogubią się litery.

Grażyna Obrąpalska zajmowała się w ostatnich latach życia Jarosława Iwaszkiewicza jego archiwum rękopiśmiennym, była jednocześnie mieszkanką Stawiska, zaprzyjaźnioną z rodziną Iwaszkiewiczów. Maria Iwaszkiewicz poświęciła jej jeden ze swoich szkiców wspomnieniowych w II tomie Portretów.

Rozmowę z poetką poprowadzi Robert Papieski.

 

Data: 22 października 2023 r., godz. 12:00

Miejsce: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, adres: ul. Gołębia 1, 05-807 Podkowa Leśna