Decyzja nr 210/P/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2023 r.

Data: 04.07.2023 r., godz. 15.12    Liczba odwiedzających: 163

w sprawie nabycia przez Gminę Milanówek z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – ul. Kochanowskiego, działka ewidencyjna nr 55/39 z obr. 05/16

Decyzja 210/P/2023.pdf (1.72 MB)