Decyzja nr 209/P/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2023 r.

Data: 04.07.2023 r., godz. 15.07    Liczba odwiedzających: 241

w sprawie nabycia przez Gminę Milanówek z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – ul. Kochanowskiego, działka ewidencyjna nr 55/22 z obr. 05/16

Decyzja 209/P/2023.pdf (1.57 MB)