Decyzja nr 129/P/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Data: 28.04.2023 r., godz. 13.50    Liczba odwiedzających: 470

w sprawie nabycia przez Gminę Milanówek prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – ul. Kochanowskiego, położonego w obrębie 05-16 miasta Milanówek jako działka ew. nr 55/7 o pow. 0,0501 ha.

Decyzja 129/P/2023 r. z dnia 19.04.2023 r.pdf (1.73 MB)