Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023

Data: 31.01.2023 r., godz. 14.59    Liczba odwiedzających: 385

Nabór wniosków Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.jpg (42 KB)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023,   realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie do złożenie karty zgłoszenia. Usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu: 

  1. dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

W ramach Programu zabezpieczyliśmy miejsca dla:

50 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym 25 osób z niepełnosprawnością sprzężoną,

20 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym 10 osób z niepełnosprawnością sprzężoną,

10 dzieci.

Miesięcznie, osobie niepełnosprawnej będzie przysługiwało 30 godzin miesięcznie usług asystenckich do wykorzystania.

 

Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie do złożenie karty zgłoszenia. Zgłoszenie do Programu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu. 

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostępne są w siedzibie i na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod adresem : 

http://www.pcpr.powiat-grodziski.pl/  - Aktualności

http://www.bip.pcpr.powiat-grodziski.pl/ - Wnioski do pobrania - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej wraz z załącznikami

lub pod nr tel: 22 724 15 70 wew. 26.