Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

Data: 30.11.2022 r., godz. 12.55    Liczba odwiedzających: 400

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2025 zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu grodziskiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci

Ogłoszenie.pdf (200 KB)