Ogłoszenie Zarządu Powiatu Grodziskiego w sprawie prowadzenia na terenie Powiatu Grodziskiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci

Data: 19.10.2022 r., godz. 14.15    Liczba odwiedzających: 426

Zarząd Powiatu Grodziskiego zaprasza podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych do składania ofert na realizację w latach 2023 - 2025 zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - prowadzenie na terenie Powiatu Grodziskiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci.

Ogłoszenie.pdf (1.53 MB)