Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - drogę gminną ul. Wesołą w Milanówku

Data: 19.10.2022 r., godz. 13.18    Liczba odwiedzających: 443