Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2022 – z dnia 10.10.2022 r.

Data: 10.10.2022 r., godz. 11.48    Liczba odwiedzających: 380