Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Zajęcia klubowe WTZ"

Data: 03.10.2022 r., godz. 10.01    Liczba odwiedzających: 457

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim informuje, że zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 426 z późn. zm.) oraz Uchwałą nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018r. Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie  w ramach programu "Zajęcia klubowe w WTZ" na okres od 01 lutego 2023r. do 31 stycznia 2024r.

1.       Uprawnionymi do składania wniosku o dofinansowanie są podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) na terenie Powiatu Grodziskiego.

2.       Wnioski o dofinansowanie w ramach programu należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim.

3.       Szczegóły dotyczące programu "Zajęcia klubowe w WTZ” dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

4.       Termin przyjmowania wniosków ustala się do 02 listopada 2022 r.  (decyduje data wpływu wniosku)

5.       Forma przyjmowanych wniosków: wersja papierowa.

6.       Miejsce przyjmowania wniosków: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim ul. Żydowska 19, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

7.       Złożone wnioski staną się podstawą do złożenia przez Powiat Grodziski w Oddziale PFRON w Warszawie, wystąpienia o przyznanie środków finansowych na realizację programu.

 

wniosek