Przebudowa drogi 1505W Grodzisk Mazowiecki – Józefina – odc. II

Liczba odwiedzających: 248

Projekt zrealizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

We wrześniu 2013 roku Powiat Grodziski złożył kolejne trzy wnioski o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wnioski przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, a jeden z nich pod nazwą „Przebudowa drogi 1505W Grodzisk Mazowiecki – Józefina odc. II” został zakwalifikowany do dofinansowania.

W ramach projektu przebudowano odcinek drogi o długości 1 427 m oraz chodnik o długości 1 087 m.

Wartość projektu wyniosła: 3 309 300 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wyniosło 1 654 650 zł, wkład Powiatu Grodziskiego: 354 650 zł oraz wkład partnera projektu Gminy Grodzisk Mazowiecki: 1 300 000 zł.

Projekt został zrealizowany w 2014 roku.