Profesjonalnie przygotowany kucharz małej gastronomii – szansą na dobry start zawodowy ucznia niepełnosprawnego

Liczba odwiedzających: 320

Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Od 1 stycznia 2011 r. Starostwo Powiatu Grodziskiego realizuje kolejny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Profesjonalnie przygotowany kucharz małej gastronomii – szansą na dobry start zawodowy ucznia niepełnosprawnego”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu jest podniesienie poziomu i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego i wyrównanie szans uczniów niepełnosprawnych na rynku pracy w porównaniu z pełnosprawnymi absolwentami szkół zawodowych. W trakcie trwania zajęć przez cały rok tworzona będzie książka kucharska „Gotowanie jest sztuką”, która stanie się zbiorem receptur potraw przygotowywanych przez uczestników zajęć. Książka wykorzystywana będzie na zajęciach przez młodszych kolegów. Programem objętych zostało 10 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim.

Umowa podpisana została 31.12.2010 roku i realizowana jest od 01.01.2011 r. do 31.01.2012 r. Całkowita wartość projektu wynosi 73 520,00 zł, wnioskowane dofinansowanie – 64 146,20 zł, zaś wkład własny Powiatu to 9 373,80 zł (12,75%).