Zwiększenie skuteczności działań ratowniczych i likwidacja zagrożeń środowiska poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim

Liczba odwiedzających: 211

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Priorytet IV. – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.
Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu.

26 sierpnia 2009 roku Powiat Grodziski złożył wniosek o dofinansowanie projektu, którego całkowita wartość wynosi 2 696 400,00 zł, wkład własny - 404 460,00 zł (15%), zaś wnioskowane dofinansowanie to 2 291 940,00 zł.
Przedmiotem projektu jest zakup dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim dwóch specjalistycznych samochodów pożarniczych wyposażonych w sprzęt ratowniczo - gaśniczy umożliwiający przeciwdziałanie zagrożeniom powstałym na skutek pożarów, kolizji i wypadków na drogach i szlakach transportu kolejowego oraz innym miejscowym zagrożeniom, jakie mogą zaistnieć w obiektach przemysłowych i logistycznych, w tym zakwalifikowanych do zakładów dużego ryzyka. Projekt tworzony był przy współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w okresie od 4 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku. Przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i merytorycznej, umieszczony został na pierwszym miejscu listy rezerwowej projektów spełniających minimum punktowe.