Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz niezbędnym wyposażeniem

Liczba odwiedzających: 350

Projekt kluczowy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Na przełomie 2009 i 2010 roku zrealizowano projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Całkowita wartość Projektu wynosi 11 485 721,10 zł, wartość dofinansowania - 9 762 862,94 zł, zaś wkład własny 1 722 858,16 zł. W ramach projektu zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Zakres rzeczowy projektu objął również przygotowanie dokumentacji wykonawczej oraz montaż sprzętu i wyposażenia w szpitalu. Głównym celem projektu było podniesienie jakości opieki zdrowotnej w regionie, poprzez zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.