Podnoszenie warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym poprzez budowę nowoczesnego zaplecza rehabilitacyjno – terapeutycznego

Liczba odwiedzających: 306

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
Działanie 7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej. 


7 kwietnia 2009 r. Powiat Grodziski złożył wniosek o dofinansowanie projektu o całkowitej wartość wynoszącej 1 442 856,15 zł, w tym dofinansowanie z EFRR - 1 226 427,73 zł. Przedmiotem projektu była budowa nowego budynku rehabilitacyjno - terapeutycznego będącego zapleczem głównego budynku Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym. Projekt przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i merytorycznej, umieszczony został na liście projektów spełniających minimum punktowe, jednak ze względu na ustalony poziom alokacji, nie został przyjęty do dofinansowania.