Poprawa spójności komunikacyjnej regionu polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 1505W Grodzisk Mazowiecki – Józefina – Etap I

Liczba odwiedzających: 350

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet III. Regionalny System Transportowy.
Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.

10 października 2008 r. Powiat Grodziski złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej regionu polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina – Etap I”. W dniu 18 maja 2010 roku podpisał umowę z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie projektu. Realizacja projektu trwała od 30.06.2009 r. do 31.12.2010 rok. Projekt zrealizowany został przy współpracy Powiatowego Zarządu Dróg. Całkowita wartość wyniosła 8 271 098,96 zł, z czego wkład własny - 1 258 386,46 zł (15%), zaś dofinansowanie - 7 012 712,50 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu