Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym

Liczba odwiedzających: 378

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.

Działanie 6.1. Kultura.

16 marca 2010 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym”. Powiat Grodziski na realizację projektu, którego całkowita wartość wynosi 1 845 473,50 zł, uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1. Kultura w wysokości 984 586,40 zł
W ramach projektu w 2009 roku wyremontowany został dach Muzeum i pokoje gościnne. 

W 2010 roku wykonane zostało przyłącze kanalizacyjne, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz remont instalacji elektrycznych. 

W 2011 roku realizowane były prace na terenie parku otaczającego Muzeum, w ramach których wykonane zostały trzy aleje dojazdowe oraz plac zabaw dla dzieci. Istniejąca zieleń została poddana cięciom pielęgnacyjnym oraz zasadzono nową roślinność, której pielęgnacja w ramach projektu trwała do maja 2012 r. 

Dofinansowanie uzyskane z Unii Europejskiej pozwoliło na dostosowanie Stawiska do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wybudowanie podjazdu do budynku Muzeum, zakup schodołazu, stworzenie udogodnień dla osób niewidomych i niedowidzących oraz dostosowanie prezentacji multimedialnej „Wirtualne Stawisko” dla osób niedosłyszących poprzez przełożenie tekstu na język migowy. 

Realizacja projektu została zakończona 14 września 2012 roku.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu