Przebudowa drogi powiatowej nr 01412 Książenice - Podkowa Leśna o długości 1328 m

Liczba odwiedzających: 203

Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z umową zawartą 24 listopada 2005 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Powiatem Grodziskim uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania 3.1 "Obszary wiejskie".

Powiat Grodziski otrzymał refundację wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji projektu w wysokości 75% kosztów całkowitych. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego w ramach projektu wyniosła – 914 375, 36 zł.