Grant Narodowego Funduszu Zdrowia

Liczba odwiedzających: 405

Powiat Grodziski współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu: 40 098,46 zł

 

Grant Narodowego Funduszu Zdrowia