Wykonanie windy w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim w ramach dofinansowania „Programu wyrównywania różnic między regionami III"

Liczba odwiedzających: 308

Wykonanie windy w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim w ramach dofinansowania „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Zakres: dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie windy w głównej klatce schodowej umożliwiając dostęp do I i II piętra szkoły.
Wartość zadania: 214 044,97 zł
Kwota dofinansowania z PFRON: 50 214 zł
Wkład własny: 163 830,97 zł