Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Piasta 5 w Milanówku

Liczba odwiedzających: 363

W 2017 roku Powiat Grodziski podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup 9-osobowego mikrobusa marki Opel Vivaro dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach dla mieszkańców Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku.

Wartość zadania: 126 000 zł
Otrzymane dofinansowanie z PFRON: 62 440 zł
Wkład KSNAW (pochodzące z darowizn): 63 560 zł