Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zarząd Powiatu Grodziskiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego porad

Data: 30.09.2021 r., godz. 14.40   125

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dnia 30 września 2021 r.