Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Remonty siedziby Starostwa Powiatu Grodziskiego

Data: 06.05.2022 r., godz. 08.30   59
W siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim trwają prace remontowe, mające na celu usprawnienie pracy Starostwa oraz ułatwienie interesantom korzystania z jego usług.

Wokół budynku Starostwa obecnie wykonywany jest parking. Prace polegają na demontażu istniejącego utwardzenia oraz wykonaniu nowej nawierzchni i dróg dojazdowych z kostki betonowej. Na nowym parkingu przewidziano 102 miejsca postojowe. Wykonane zostaną instalacja kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na nadmiar wód opadowych i nowe oświetlenie. Na terenie parkingu znajdzie się również nowa zadaszona i zamykana wiata, która pomieści minimum 20 rowerów.


11 kwietnia br. ogłoszony został przetarg na wykonanie przebudowy wejść do budynku w ramach zadania „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11A na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego”. Inwestycja polega na przebudowie schodów zewnętrznych głównych i w szczycie (wejście do Wydziału Komunikacji), wykonaniu zadaszeń oraz zabudowy na terenie posesji, a także wykonaniu nowego oświetlenia wejść do budynku.


Na przeprowadzenie remontu siedziby Starostwa przy ul. Dalekiej 11A Powiat Grodziski otrzymał znaczne środki zewnętrzne: dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 700 000 zł oraz dofinansowanie na wykonanie zewnętrznego dźwigu osobowego przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 57 189 zł. 15 kwietnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Starosta Grodziski Marek Wieżbicki podpisał umowę na refundację kosztów termomodernizacji budynku ze środków unijnych. Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wyniosła 234 624 zł. W ramach przeprowadzonych prac zostały ocieplone ściany zewnętrzne i stropodach, wymieniono bramy garażowe oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną. Przeprowadzona inwestycja przyczyniła się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku i ograniczenia strat ciepła.


Powiat Grodziski remontuje również budynki przy ul. Kościuszki 30 i 32 – dawną siedzibę Starostwa. Budynki są modernizowane pod przyszłą siedzibę m.in. Powiatowego Urzędu Pracy. Inwestycja polega na remoncie dachu z wymianą
obróbek blacharskich, osuszeniu ścian parteru, częściowej wymianie posadzek oraz pracach remontowych i malarskich.


Przeprowadzenie przedstawionych inwestycji sprawi, że nie tylko poprawi się stan techniczny i estetyka budynków stanowiących własność naszego powiatu, ale przede wszystkim zwiększy się ich funkcjonalność, co pozytywnie wpłynie na obsługę naszych mieszkańców i funkcjonowanie Starostwa Powiatu Grodziskiego.