Jesteś tutaj:

Główna treść strony

XIV edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020.

Data: 02.03.2021 r., godz. 15.40   233
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w XIV edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020.
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w XIV edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020.
Konkurs zaplanowany jest z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Kierowany jest do firm sektora spożywczego oraz indywidualnych wytwórców żywności.
Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa spożywczego. Szeroka formuła Konkursu pozwala na zainteresowanie nim nie tylko firm komercyjnych, ale także podmiotów i organizacji wytwarzających żywność na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne oraz osoby fizyczne.

Zasady uczestnictwa i przeprowadzania Konkursu zawarte są w załączonym Regulaminie Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020.
Zgłoszenia do Konkursu należy składać drogą pocztową lub mailową na Formularzu zgłoszenia do Konkursu, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, w terminie do 31 marca 2021 roku na podany poniżej adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa

Adres mailowy: wydzialrolnictwa@mazovia.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerami telefonów: 22 59 79 116 lub 22 59 79 352, bądź drogą elektroniczną na adres: krzysztof.zaniewski@mazovia.pl lub agnieszka.kalinska@mazovia.pl .

Regulamin.pdfZdjęcie przedstawiające Żywność: warzywa, makaron i chleb.
Zdjęcie: pixabay.com