Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Powiatowy Rzecznik Konsumentów o umowach na odległość

Data: 24.07.2020 r., godz. 08.52   481
Umowy zawierane na odległość-przez internet i za pomocą innych kanałów porozumiewania się stanowią powszechną i chętnie wybieraną przez konsumentów formę dokonywania transakcji. Sprawdzi się tu bez wątpienia zasada: Sprawdzaj, Czytaj, Pytaj. Niestety często dochodzi do zawarcia niekorzystnej umowy czy nabycia towaru od nieuczciwego sprzedawcy. Jak zminimalizować to ryzyko? Powiatowy Rzecznik Konsumentów wyjaśnia o jakich zasadach powinien pamiętać konsument.
Rosnącym problemem związanym z formą zawarcia umowy na odległość jest wyegzekwowanie od sprzedawców praw gwarantowanych. Podstawą jest ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, uprawnień reklamacyjnych z tytułu rękojmi czy zwiększenie się liczby nieuczciwych kontrahentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi, by na początku kupujący zapoznał się z treścią oferty/ogłoszenia i regulaminem sprzedaży.

-Konsument powinien dokładnie przeczytać umowę, regulamin, warunki sprzedaży czy inne dokumenty udostępniane przez sprzedawcę – dokumenty te są źródłem informacji o prawach i obowiązkach stron – tłumaczy Agnieszka Domżalska-Łajtar, Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

O czym jeszcze powinien pamiętać kupujący? Warto zapoznać się z kilkoma ważnymi zasadami:

-Jeśli treść zapisów oferty czy dokumentów stanowiących źródło informacji o transakcji nie jest zrozumiała, a kontrahent nie jest w stanie rzetelnie, jeszcze na etapie przed zawarciem umowy, pisemnie wyjaśnić ich znaczenia - nie podpisuj umowy. Jeśli zawarłeś umowę - żądaj wydania egzemplarza podpisanych dokumentów.

-Przed dokonaniem zakupu wyszukaj z różnych źródeł opinie o sprzedawcy, zwracając szczególną uwagę na opinie aktualne.

-Zweryfikuj w regulaminie podmiotu, na stronie którego dokonujesz zakupu towaru, jest rzeczywiście sprzedawcą towaru czy tylko tzw. pośrednikiem w jego sprzedaży ( dropshipping). Przy dropshippingu w formie pośrednictwa, stronami umowy sprzedaży towaru są klient i dystrybutor, a sklep internetowy jest jedynie pośrednikiem. Konsument może mieć problemy z realizacją uprawnień jeśli faktycznym sprzedawcą okaże się podmiot, na przykład spoza EU.

-Zwracaj uwagę na możliwość nabycia towaru za pobraniem czy odbioru osobistego od sprzedawcy. Umożliwienie przez sprzedawcę wyboru opcji odbioru osobistego czy płatności za pobraniem, może zminimalizować ryzyko kontraktowe i zwiększa wiarygodność sprzedawcy.

-Uważaj na „promocje” czy na oferty, w ramach których cena znacznie odbiega od cen rynkowych oferowanych przez innych sprzedawców. Nie kupuj pod wpływem impulsu, przeanalizuj czy oferta jest na pewno atrakcyjna.

Jak wyjaśnia Agnieszka Domżalska-Łajtar, może się zdarzyć, że pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności trafimy na nieuczciwego kontrahenta, który z założenia chciał oszukać i na przykład nie wysłał zamówionego a opłaconego wcześniej towaru. W takich przypadkach należy zwrócić się do organów ścigania-policja, prokuratura i zawiadomić o możliwości popełnienia wykroczenia/przestępstwa.

-Apeluję o zachowanie rozwagi przy zawieraniu umów oraz przekazywaniu osobom trzecim danych osobowych. Informacje na temat procedury odstąpienia od umowy zawartej na odległość, uprawnień reklamacyjnych oraz ogólnopolskiej kampanii społecznej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów "Sprawdzaj, czytaj, pytaj!" dostępne są na stronie UOKiK – mówi Agnieszka Domżalska-Łajtar.


Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Agnieszka Domżalska-Łajtar
tel. 22 724-07-11 wew. 216
Dyżur:
Poniedziałek godz. 12.00-16.00
Środa godz. 8.00-11.00
Czwartek godz. 13:30-16:30

Grafika:pixabay.com