Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Można składać wnioski o wsparcie w ramach programu pomocowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data: 23.07.2020 r., godz. 14.20   425
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim informuje, o możliwości składania wniosków o wsparcie w ramach programu pomocowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim informuje, o możliwości składania wniosków o wsparcie w ramach programu pomocowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III.

Program skierowany jest do osób, które z powodu epidemii i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie zajęć. Wnioski przyjmowane są do 4 września 2020 roku.

Aplikacje można składać online przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl , osobiście lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim.

Z programu mogą korzystać m.in. niepełnosprawni podopieczni środowiskowych domów samopomocy, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, dziennych domów pomocy społecznej, pełnoletni uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz pełnoletni wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.

Wsparcie polega na przekazywaniu miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł, przez okres 3 miesięcy, licząc od marca 2020. Aby je otrzymać, należy wypełnić wniosek i wskazać konkretny ośrodek, którego działalność została zawieszona uniemożliwiając korzystanie z rehabilitacji przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Świadczenie nie przysługuje osobom, których opiekunowie pobierali zasiłek opiekuńczy, przyznawany z powodu zagrożenia COVID-19.

Program:


Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”:


Wniosek o dofinansowanie ze środków programu:Grafika: pixabay.com