Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Rowerzyści pod kontrolą. Policja apeluje o zachowanie bezpieczeństwa

Data: 21.07.2020 r., godz. 15.10   1575
Sezon rowerowy w pełni. Grodziscy policjanci apelują do amatorów jednośladów o zachowanie bezpieczeństwa podczas jazdy. Przypominają również o najważniejszych zasadach i przepisach dotyczących poruszania się cyklistów po drogach.
Sezon rowerowy w pełni. Grodziscy policjanci apelują do amatorów jednośladów o zachowanie bezpieczeństwa podczas jazdy. Przypominają również o najważniejszych zasadach i przepisach dotyczących poruszania się cyklistów po drogach.

Funkcjonariusze zwracają uwagę, że dziecko w wieku do lat 10 jadące na rowerze jest traktowane jako osoba piesza i może się poruszać po drodze publicznej tylko pod opieką osoby dorosłej. Po ukończeniu 10 roku życia, po odpowiednim przygotowaniu teoretycznym i praktycznym, może przystąpić do egzaminu na swoje pierwsze „prawo jazdy” – kartę rowerową. Dopiero po uzyskaniu tego dokumentu może jeździć na rowerze po drodze. Odstępstwem od tego jest posiadanie prawa jazdy kat. AM (14 lat), A1, B1, T (16 lat) lub ukończenie 18 lat. Osoby pełnoletnie mogą poruszać się po drogach bez karty rowerowej, co jednak nie zwalnia ich z obowiązku znajomości przepisów.

Policja przypomina, że rower i wózek rowerowy musi być wyposażony w:

- co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,

- sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku,

- z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,

- z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.

Policjanci informują, że światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m. Światła pozycyjne mogą być migające i umieszczone nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni. Im więcej elementów odblaskowych na rowerze tym bardziej widoczny jest ten pojazd.

Cykliści powinni pamiętać o tym, że miejscami przeznaczonymi do ruchu rowerów są przede wszystkim droga dla rowerów i pas ruchu dla rowerów oraz pobocze. W przypadku braku takich miejsc, rowerzysta porusza się po jezdni. 
Oczywiście obowiązuje go ruch prawostronny i konieczność jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.

-Środkiem pasa ruchu może poruszać się, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku – wyjaśnia grodziska policja.

Rowerzysta mogą korzystać z chodnika jedynie w szczególnych przypadkach:

1. gdy opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

2. kiedy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

3. warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych kierujący rowerem ma obowiązek jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Policja przypomina, że zabroniona jest jazda na rowerze bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach podobnie jak jazda obok innego uczestnika ruchu.

Jakich zasad powinni jeszcze przestrzegać cykliści?

-Rowerzysta przejeżdża przez jezdnię tylko po przejeździe dla rowerzystów. Chcąc przedostać się na drugą stronę drogi po przejściu dla pieszych ma obowiązek zejść z roweru – wówczas prowadząc go, pchając lub ciągnąc, staje się pieszym. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych zagrożona jest karą grzywny w wysokości 100 zł.

-Kierujący rowerem musi również pamiętać, iż obowiązują go znaki drogowe jak np. B-9 „zakaz wjazdu rowerów” czy D-11 i D-12 „pas BUS”. Należy pamiętać, że pas BUS przeznaczony jest tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

-Zakazy kierowania pojazdem osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, a także korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku dotyczą kierującego pojazdem – a więc również rowerzysty.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim
Grafika: pixabay.com