Narodowe kleszczobranie

Data: 27.05.2024 r., godz. 10.55    185
Informacje o projekcie Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem projektu jest sprawdzenie i zmapowanie występowania kleszczy Hyalomma (nazywanych „Monster ticks”) w Polsce. Projekt umożliwia dzielenie się z naukowcami obserwacjami nietypowych kleszczy oraz przesłanie ich do badań w ośrodku Uniwersytetu Warszawskiego.

Kleszcze Hyalomma mogą stanowić bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, gdyż przenoszą wirusa niebezpiecznej gorączki krwotocznej (ang. Crimean-Congo hemorrhagic fever, CCHFV). Śmiertelność osób zarażonych wirusem jest wysoka (10-60%), a leczenie niedostępne. Nic nie wiadomo o obecność kleszczy Hyalomma w Polsce. Zaangażowanie społeczeństwa w program „Narodowe kleszczobranie” może przyczynić się do zebrania bezcennej wiedzy o nowych zagrożeniach ze strony kleszczy oraz do rozwoju nauki. Zebrana wiedza pozwoli na zapobieganie chorobom odkleszczowym i sporządzenie mapy zagrożeń.

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym procedura zgłaszania podejrzanych kleszczy, są dostępne na stronie internetowej: narodowekleszczobranie.pl.