Przegląd dróg Powiatu Grodziskiego

Data: 13.09.2023 r., godz. 13.40    304
Informacja o prowadzonych inwestycjach.

W czwartek 24 sierpnia odbyło się wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Promocji Powiatu i Współpracy Europejskiej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich. Posiedzenie w formie objazdu dróg powiatowych odbywa się co roku w sierpniu, przed konstruowaniem budżetu na następny rok. Umożliwia władzom Powiatu Grodziskiego bezpośrednie zapoznanie się z aktualnym stanem infrastruktury drogowej. 

Na ukończeniu jest już budowa drogi powiatowej nr 1502W – ul. Pigwowej w Książenicach, gmina Grodzisk Mazowiecki. Na odcinku o długości ok. 1,1 km wykonywana jest nowa nawierzchnia, ścieżka pieszo-rowerowa, zjazdy, pobocza, odwodnienia i oznakowanie. Częścią zadania jest też rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1501W i 1502W oraz drogi gminnej nr 150273W na rondo i budowa 2 peronów autobusowych. Koszt inwestycji to prawie 8 mln zł, na jej realizację Powiat Grodziski pozyskał ponad 6 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).

Do końca września zakończą się prace na drodze powiatowej nr 2855W – ul. Słowika w Zarębach (gmina Żabia Wola). Na odcinku o długości 1,5 km wykonano nową nawierzchnię, chodnik, pobocza oraz rowy odwadniające. Wartość zadania: blisko 4,3 mln zł, w tym dofinansowania z RFRD: ponad 4 mln zł. Ukończone zostanie także skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210 w Chlebni, gmina Grodzisk Mazowiecki. Prace przeprowadzono na odcinku o długości ok. 1,6 km, zbudowano rondo. Wartość inwestycji to prawie 10 mln zł, w tym blisko 7 mln zł z RFRD. 

W trakcie realizacji jest remont drogi nr 1526W – ul. Dębowej w Milanówku. Naprawy wymagała nawierzchnia na dwóch odcinkach. Koszt remontu to ok. 1,5 mln zł, w tym prawie 600 000 zł z RFRD. Trwa również rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W w miejscowościach Budy-Grzybek (gmina Jaktorów) oraz Czarny Las i Makówka (gmina Grodzisk Mazowiecki). Jej koszt to ponad 15 mln zł, władze Powiatu pozyskały ponad 12 mln zł dofinansowania (RFRD). Prace są prowadzone na odcinku o długości ok. 2,5 km. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia, ścieżka pieszo-rowerowa, pobocze oraz oznakowanie.

W ostatnim czasie rozpoczęto także roboty drogowe na 6 odcinkach dróg powiatowych nr 3833W i 4135W w Cegłowie, Bronisławowie i Kaskach, gmina Baranów. Przebudowa polega m.in. na poszerzeniu drogi i wykonaniu nowej nawierzchni. W Kaskach powstanie chodnik. Na tę inwestycję Powiat pozyskał dofinansowanie od spółki Centralny Port Komunikacyjny.

Dobry stan infrastruktury drogowej nie tylko zwiększa komfort korzystania z dróg, ale także bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Wpływa również na tempo rozwoju naszego Powiatu.

Powiat Grodziski nieustannie pozyskuje kolejne dotacje na remonty, budowy czy przebudowy dróg. Te dodatkowe środki finansowe znacznie ułatwiają przeprowadzanie tak wielu potrzebnych inwestycji.

 

Starostwo Powiatu Grodziskiego

IMG_2614 (003).jpeg (1.11 MB)Droga powiatowa nr 1508W w Chlebni po remoncie.