Szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Grodziski

Data: 22.05.2023 r., godz. 10.15    497
Oferta kształcenia.

Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim

 

Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim jest szkołą ponadpodstawową. W jego skład wchodzą Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum. Władze Powiatu Grodziskiego, który jest organem prowadzącym, dążą do zapewnienia uczniom oraz nauczycielom jak najlepszych warunków, które zapewnią komfortową naukę.

Placówka stawia na wszechstronny rozwój wychowanków. Co roku młodzież z Technikum bierze udział w programie Erasmus +, w ramach którego realizowany jest staż dla uczniów i nauczycieli w formie wyjazdów zagranicznych. 32 uczniów uczących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa odbywa dwutygodniowy staż zawodowy w hotelach i restauracjach w Nicei.

Młodzież chętnie bierze udział w licznych akcjach oraz konkursach i osiąga w nich sukcesy. W tym roku uczennica Zespołu Szkół nr 1 została laureatką Olimpiady Języka Niemieckiego. Warto również wspomnieć o corocznym konkursie „Regionalne Podróże Kulinarne”, który cieszy się dużą popularnością, czy Tygodniu Kultury, kiedy to wychowankowie mogą zapoznać się z różnymi kulturami, zawodami czy miejscami w ciekawy sposób. Szkoła wspiera również działania prozdrowotne - przystąpiła do projektu „Onkoakademia kluczem do zdrowia” – programu, którego celem jest popularyzowanie nauki w zakresie chorób nowotworowych.

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie będą mogli rozpocząć naukę w następujących klasach (w nawiasach podano przedmioty rozszerzone):

Technikum:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych (język angielski)
 • technik eksploatacji portów i terminali (geografia).

Liceum Ogólnokształcące:

 • ekonomiczna (język angielski, matematyka, geografia),
 • humanistyczna (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie),
 • psychologiczna (język polski, język angielski, biologia),
 • przyrodnicza (język angielski, matematyka, fizyka lub biologia, chemia),
 • lingwistyczna (język angielski, geografia, do wyboru język niemiecki lub francuski)
 • sportowa (język angielski, biologia, dyscypliny: tenis stołowy, piłka nożna chłopców, piłka siatkowa dziewcząt).

Uruchomiona po raz pierwszy w przyszłym roku szkolnym klasa o profilu sportowym, będzie jedyną taką klasą na terenie Powiatu Grodziskiego wśród placówek publicznych.

 

Dane adresowe:

ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 734 59 50, fax: (22) 734 59 60
e-mail: zs_grodzisk@o2.pl
www.zs1grodzisk.pl

Budynek Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.

 

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

 

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim to placówka zawodowa. W jej skład wchodzi 5-letnie Technikum oraz 3-letnia Branżowa Szkoła I Stopnia. Przez wiele lat nazywana była samochodówką – zarówno w technikum, jak i szkole branżowej jednym z kierunków kształcenia jest ten związany z pojazdami samochodowymi. Nie jest to wszystko, co szkoła może zaoferować. W rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 kandydaci mogą wybierać spośród następujących kierunków kształcenia:

Technikum:

 • technik pojazdów samochodowych (języki obce: angielski, niemiecki; przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski);
 • technik informatyk (języki obce: angielski, niemiecki; przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski);
 • technik logistyk (języki obce: angielski, niemiecki; przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski);
 • technik reklamy (języki obce: angielski, niemiecki; przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia);

Branżowa Szkoła I stopnia:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • kucharz,
 • fryzjer,
 • magazynier-logistyk. 

Naukę zawodów w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 prowadzi się we współpracy z lokalnymi firmami, w których uczniowie odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Poznają otoczenie gospodarcze i doświadczają warunków pracy w danym zawodzie, co podnosi ich umiejętności i zwiększa możliwości na rynku pracy.

Szkoła przygotowuje również do pracy w międzynarodowym zespole. Uczniowie wykorzystują język obcy na przedmiotach zawodowych. Dzięki temu mogą sprawniej się komunikować i korzystać z materiałów niedostępnych w języku polskim. Aby móc w ten sposób prowadzić nauczanie, nauczyciele doskonalą swoje umiejętności językowe, poznają nowoczesne technologie i narzędzia uczestnicząc w projekcie unijnym „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – Wiedza Edukacja Rozwój”.

Uczniowie szkoły nie tylko poszerzają wiedzę – rozwijają także swoje pasje. Uczestniczą w konkursach ogólnopolskich: Ogólnopolskiej Olimpiadzie Informatycznej Olimpus i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej, w których osiągają tytuły laureatów i finalistów. Odnoszą sukcesy również w konkursach powiatowych – sportowych, językowych i artystycznych. Szkoła jest organizatorem Konkursu Piosenki Angielskiej „You can sing”, Międzypowiatowego Konkursu Poezji Śpiewanej „Śpiewać każdy może”. Co roku organizowana jest Noc Logistyki z konkursami, warsztatami edukacyjnymi i grami edukacyjnymi.

Od lat w szkole działa Szkolny Klub Sportowy – uczniowie mogą pracować nad rozwojem kondycji fizycznej głównie na siłowni szkolnej, czy doskonaląc gry zespołowe.

Zaangażowanie uczniów i nauczycieli przekłada się na wyniki szkoły – w 2023 r. technikum po raz kolejny uzyskało brązową tarczę w rankingu Perspektyw.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy, Powiat Grodziski ubiega się o środki finansowe w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU). Będzie to nowoczesne centrum kształcenia, szkolenia i egzaminowania uczniów, studentów i pracowników branży logistycznej. Liderem projektu jest Powiat Grodziski, prowadzący Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, a jednym z jego partnerów – Politechnika Łódzka. Zaplanowano m.in. rozbudowę istniejącej infrastruktury szkoły – budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i zakup wyposażenia. Koszt to 12 000 000 zł.

 

Dane adresowe:

ul. Kilińskiego 8C, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel./fax: (22) 755 58 00/ (22) 755 62 97
e-mail: zstil2grodzisk@powiat-grodziski.pl
www.zstl2grodzisk.edu.pl

Budynek Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim.

 

Zespół Szkół nr 1 w Milanówku

 

Zespół Szkół nr 1 w Milanówku jest szkołą ponadpodstawową o przeszło stuletniej tradycji. Jej organem prowadzącym jest Powiat Grodziski. Władze Powiatu dokładają wszelkich starań, by poziom nauczania w prowadzonych placówkach był na jak najwyższym poziomie. Oświata i edukacja to jedno z najważniejszych zadań realizowanych przez Powiat. Ważne jest także wyposażenie szkół oraz dbałość o ich stan techniczny – dlatego też w ubiegłym roku przeprowadzono termomodernizację budynku oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną, na bieżąco dokonuje się także mniejszych remontów i zakupu sprzętu.

Obecnie w szkole działa jedna placówka – Liceum Ogólnokształcące, które od wielu lat utrzymuje wysoki poziom nauczania. Potwierdza to wysoka zdawalność matur – co roku jest ona wyższa od średniej dla województwa mazowieckiego oraz średniej krajowej. W 2022 roku wyniosła aż 98,2%. Szkole już po raz trzeci przyznano znak jakości – brązową tarczę w rankingu „Perspektyw”. 

Szkoła zapewnia swym wychowankom możliwość rozwijania pasji poprzez szeroki wybór zajęć dodatkowych. Przy Zespole Szkół działa strzelnica, z której może skorzystać każdy chętny. Uczniowie biorą udział w wielu konkursach powiatowych i wojewódzkich. Osiągają sukcesy sportowe – w piłce ręcznej oraz siatkówce. W szkole organizowany jest konkurs Celtic Contest z języka angielskiego oraz Powiatowy Konkurs Matematyczny o Złoty Kalkulator Starosty. 

W placówce wykorzystywane są aktywizujące metody nauczania. Szkoła oferuje naukę wielu języków obcych: angielskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, niemieckiego czy arabskiego. Współpracuje także z najchętniej wybieranymi warszawskimi uczelniami wyższymi, takimi jak Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska czy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. 

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie będą mogli rozpocząć naukę w następujących klasach (w nawiasach podano przedmioty rozszerzone):

Liceum Ogólnokształcące:

 • Klasa humanistyczna (język polski, historia lub WOS),
 • Klasa matematyczno-geograficzna (matematyka, geografia),
 • Klasa lingwistyczna (język angielski, geografia),
 • Klasa biologiczno-chemiczna (biologia, chemia),
 • Klasa ogólna (język polski, język angielski),
 • Klasa chemiczno-fizyczna (chemia, fizyka).

 

Dane adresowe:

ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek
tel./fax: (22) 755 88 04
e-mail: zs1milanowek@op.pl
www.zs1-milanowek.pl

Budynek Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku.

 

Zespół Szkół nr 2 im gen. J. Bema w Milanówku

 

Zespół Szkół nr 2 w Milanówku to szkoła ponadpodstawowa. W jego skład wchodzą Liceum Ogólnokształcące, Technikum oraz Szkoła Branżowa I stopnia. Organem prowadzącym jest Powiat Grodziski, który dokłada wszelkich starań, aby w podległych mu szkołach były jak najlepsze warunki, umożliwiające komfortową naukę.

Placówka uatrakcyjnia edukację na różne sposoby. Najważniejsze z nich to innowacje pedagogiczne – gamifikacja, zawodowa dwujęzyczność oraz "Słowo Dnia". Gamifikacja polega na stosowaniu elementów charakterystycznych dla gier w kontekstach pozagrowych; w tym przypadku chodzi o prowadzenie zajęć w sposób zbliżony do prowadzenia sesji gry RPG. Innowacja jest rozciągnięta w czasie - trwa przynajmniej pół roku.  W ZS nr 2 w Milanówku stosowana jest od kilku lat na ostatnim etapie edukacyjnym kierunku technik informatyk (przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji INF 03). Innowacja ma na celu lepsze zmotywowanie uczniów do wytężonej pracy. Zawodowa dwujęzyczność polega natomiast na poszerzeniu słownictwa języka angielskiego w kontekście przedmiotów zawodowych. Innowacja będzie wprowadzona po raz pierwszy we wrześniu tego roku. Celem jest zwiększenie kwalifikacji uczniów i dostosowanie ich umiejętności do potrzeb rynku pracy. "Słowo Dnia" z kolei polega na przypominaniu uczniom raz w ciągu tygodnia kluczowych pojęć z zakresu przedmiotów spedycyjnych.

Starania kadry dydaktycznej oraz zaangażowanie wychowanków przekłada się na osiągnięcia tych ostatnich. Największym z ostatnich sukcesów jest wyróżnienie dla grupy uczniów AstroBem w konkursie CanSat. W każdej edycji do konkursu organizowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną zgłaszają się zespoły uczniów z całej Polski, jednak do finału przechodzi tylko 6 z nich. W tym roku grupa z ZS nr 2 w Milanówku, która pierwszy raz przystąpiła do CanSatu, doszła aż do finału.

Młodzież uczęszczająca do Zespołu Szkół ma wiele osiągnięć na różnych polach nauki. W bieżącym roku szkolnym troje uczniów otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów,  jeden uczeń doszedł do etapu okręgowego w Olimpiadzie Wiedzy o Mediach, wychowankowie osiągają liczne sukcesy w zawodach sportowych, chętnie biorą udziały w konkursach i turniejach. Zaangażowanie młodzieży potwierdza srebrna tarcza Perspektyw w 2023 r. przyznana Technikum.

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie będą mogli rozpocząć naukę w następujących klasach (w nawiasach podano przedmioty rozszerzone):

Technikum:

 • technik ekonomista (matematyka, geografia),
 • technik rachunkowości (matematyki, geografia),
 • technik informatyk (matematyka, fizyka),
 • technik spedytor (geografia, matematyka),  
 • technik organizacji turystyki (geografia, język angielski),

Liceum Ogólnokształcące:

 • lingwistyczna (język polski, angielski, niemiecki/hiszpański).

Młodzież może także podjąć naukę w Szkole Branżowej I stopnia na kierunku sprzedawca.

 

Dane adresowe:

ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek
tel. (22) 758 33 16
e-mail: sekretariat@zsbem.pl
www.zsbem.pl

Budynek Zespołu Szkół nr 2 imienia generała Józefa Bema w Milanówku.

 

Nabór odbywa się w systemie elektronicznym. Informacje o sposobie logowania i korzystania z elektronicznego naboru znajdują się na stronach internetowych szkół oraz Starostwa Powiatu Grodziskiego w aktualności: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024