Nowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Data: 14.03.2023 r., godz. 08.24    83
6 lutego Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim przeprowadził się pod nowy adres.

Powiatowy Urząd Pracy znajduje się teraz przy ul. Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim – w dawnej siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego. Urząd zajmuje także parter sąsiedniego budynku przy ul. Kościuszki 32.

Budynki zostały wyremontowane. Inwestycję przeprowadził Powiat Grodziski. Przeznaczono na nią środki finansowe w wysokości blisko 1 mln zł, pochodzące z budżetu Powiatu. Wyremontowano dach, wymieniono instalacje, podłogi oraz odmalowano ściany. Przy ul. Kościuszki 30 znajduje się m.in. sekretariat i dyrekcja, sala konferencyjna, Dział Rynku Pracy oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej odpowiedzialne za obsługę osób bezrobotnych. 

Jak podkreśla Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Agnieszka Adachowska, zmiana siedziby jest korzystna przede wszystkim dla interesantów. Dzięki niej poprawi się jakość obsługi mieszkańców Powiatu. Obecnie Urząd Pracy dysponuje większą powierzchnią niż w budynku przy ul. Dalekiej 11A. Możliwe było stworzenie ogólnej sali obsługi, punktu informacyjnego oraz oddzielnego pokoju, gdzie dokonywana jest rejestracja bezrobotnych. Wpływa to na komfort nie tylko interesantów, ale i pracowników. Remont poprawił funkcjonalność budynku, jest także przejawem dbałości o mienie Powiatu.

Ważna jest również lokalizacja Urzędu Pracy. Teraz znajduje się w centrum miasta, blisko stacji PKP i wielu przystanków autobusowych. Należy pamiętać, że Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim przyjmuje interesantów ze wszystkich gmin Powiatu Grodziskiego, a budynek przy ul. Kościuszki 30 jest dobrze skomunikowany nawet z najodleglejszymi częściami Powiatu.

Warto wspomnieć, że Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim cały czas prowadzi działania aktywizujące osoby bezrobotne. Obecnie trwają nabory na wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy:

— na podjęcie działalności gospodarczej (od 8 do 15 marca), 

— na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, staże, szkolenia, studia podyplomowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowanie  wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, bon na zasiedlenie (od 13 lutego do wyczerpania środków). 

Wnioski należy składać w siedzibie urzędu, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), adres: /PUPGrodziskMaz/SkrytkaESP oraz poprzez portal: praca.gov.pl.

W tym roku odbędą się również dwie edycje Grodziskich Targów Pracy – wiosna oraz jesienią. Szczegółowe informacje na temat wsparcia osób bezrobotnych dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim: grodziskmazowiecki.praca.gov.pl w Aktualnościach.

 

Nowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim
Nowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 1, Nowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 2, Nowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 3, Nowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 4,