Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim w 2022 r.

Data: 16.01.2023 r., godz. 11.00    101
Podstawowym zadaniem Państwowej Straży Pożarnej jest walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

W tym celu zapewniona jest odpowiednia ilość Sił i Środków Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej na terenie Powiatu Grodziskiego, które pozostają w ciągłej gotowości oraz przeprowadza się czynności kontrolno-rozpoznawcze.

W 2022 roku liczba zdarzeń wymagających interwencji Państwowej Straży Pożarnej wyniosła aż 2150 – jest to najwięcej w całej historii grodziskiej komendy powiatowej. Złożyło się na nią 347 pożarów, 1644 miejscowe zagrożenia oraz 159 fałszywych alarmów. W samym pierwszym kwartale odnotowano ponad 1240 zdarzeń – więcej niż przez cały 2021 rok. Tak duża liczba interwencji związana była z frontami atmosferycznymi, które przeszły przez Powiat Grodziski w styczniu oraz w lutym i towarzyszącym im silnym i porywistym wiatrem. Wpływające wówczas zgłoszenia dotyczyły głównie usuwania skutków wiatrołomów, takich jak powalone drzewa, utrudnienia w ruchu drogowym czy zerwane linie energetyczne.

Wiele interwencji związanych było również z pożarami traw i nieużytków. Mimo prowadzonej co roku kampanii informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej „Stop pożarom traw” wciąż wiele osób na przełomie zimy i wiosny wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc to chęcią użyźnienia gleby. Tymczasem takie działanie prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym, m.in. wyjaławiania ziemi. Wypalanie traw jest także przyczyną wielu pożarów, które łatwo mogą przenieść się na pobliskie lasy czy zabudowania.

Jak co roku w ramach szkolenia strażacy z jednostek ratowniczo-gaśniczym brali udział w ćwiczeniach i szkoleniach. Ich celem jest doskonalenie wielu umiejętności: zarówno ratowniczych, jak i gaśniczych. Przeprowadzono ćwiczenia m.in. z zakresu ratownictwa wodno-lodowego, ratownictwa technicznego, obsługi autopomp pożarniczych, zwalczania pożarów w różnych rodzajach obiektów, bezpiecznego odłączania urządzeń elektrycznych pod napięciem oraz udzielania Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Mazowieckim uczestniczyli również w ćwiczeniach zorganizowanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim, podczas których podjęto działania poszukiwawczo-ratownicze zaginionych w lesie osób oraz w ćwiczeniach zorganizowanych przez Dowódcę 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W czasie minionego roku przeprowadzano także 13 Inspekcji Gotowości Operacyjnej, kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w 105 obiektach, a w 38 – czynności odbiorowe. Odbyły się szkolenia dla strażaków z ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Grodziskiego, Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych oraz eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Wszystkie działania podejmowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim służą zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Grodziskiego – czy to bezpośrednio, podczas przeprowadzanych akcji ratowniczych i gaśniczych, czy pośrednio – podczas szkoleń, na których strażacy doskonalą swoje umiejętności, a także kampanii informacyjnych, mających na celu edukowanie społeczeństwa na temat zagrożeń.

 

Działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: po lewej stronie strażak na wysięgniku przy sośnie, pośrodku usuwanie powalonego drzewa z domu, po prawej stronie przepompowywanie wody.